WEBINAR
27 november 2020 / 14:00 tot 17:00 uur

Werknemers en werkgevers kunnen op verschillende manieren worden getroffen door de corona pandemie. Niet alleen is er het besmettingsgevaar met alle gevolgen van dien, maar steeds meer wordt duidelijk dat de psychosociale gevolgen voor werknemers (en dus ook voor werkgevers) groot zijn.

U zult tijdens dit seminar een veelheid aan bruikbare tips ontvangen in een Caribische context.

Werk veilig, werk gezond, en werk in balans! Voorkom uitval van uw workforce!

Volg dit online seminar op vrijdag 27 november 2020 (14.00-17.00 uur)


SPECIAL GUEST DR. IZZY GERSTENBLUTH

Dr. Izzy Gerstenbluth: Epidemioloog bij GGD Curacao

“Take it Easy”, is wat Izzy ons altijd voorhoudt. Ongetwijfeld is deze goede raad van “onze” epidemioloog in deze roerige tijden het beste medicijn. 

Dr. Izzy Gerstenbluth is internationaal een gerenommeerd epidemioloog en zijn adviezen en inzichten zijn onomstreden.

Hij neemt u mee in inzichten wat de reactie op Covid-19 per sector inhoudt en trekt de vergelijking met andere eilanden.


Sprekers

Dhr. John Amarica, voorzitter BPM

Drs. Arthur Nivillac, voorzitter BvAA

Ing. Stephen J. Huisman

Ing. Simon Kloppenburg

Dr. Izzy Gerstenbluth

Drs. Giovanny Eugenia

Dhr. Daniel Luna

Mevr. Kimberly Lasten

 14:00 uur Opening

Opening door dhr. John Amarica, voorzitter van het BPM en dhr. Arthur Nivillac, voorzitter van de BvAA Caribbean.

Arbeid-hygiënische strategie: hoe worden maatregelen op de werkvloer geïmplementeerd?

Ing. Stephen J. Huisman: consultant 

Geen enkele organisatie is precies hetzelfde. De risico’s per werkplek kunnen verschillen en zo ook de te nemen maatregelen om te risico’s te verkleinen. In deze presentatie wordt de arbeid-hygiënische strategie toegelicht. Het doel is om de bezoekers de systematiek te helpen begrijpen en om bepaalde COVID19 maatregelen in dit licht te aanschouwen.

Binnenlucht-kwaliteit: voorkoming van superspreads

Ing. Simon Kloppenburg: managing director bij bpo curacao.

Een virus of bacterie kan zich het best kunnen verspreiden onder gunstige omstandigheden voor een hoge concentratie aerosols, in gesloten ruimtes en waar veel mensen actief zijn en lang bij elkaar blijven.  Ventilatie is dus een heel krachtig wapen om het risico op superspreads te verlagen.

De juridische impact

Mevr. Kimberly Lasten, rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, gaat in op de wetgeving en rechtspraak rond het ontslagrecht en rond arbeidsvoorwaarden. In de huidige crisis voelen veel werkgevers de behoefte tot afschalen van hun personeelsbestand of tot verlaging van salaris. Voor een deel gebeurt dit uit onzekerheid over de toekomst. In andere gevallen werken werknemers thuis, onder ongeschikte omstandigheden. Er gelden echter voor al deze situaties, ter bescherming van de werknemer, strenge regels. Mevr. Lasten legt uit wat wel en wat niet kan.

 Hotel & Toerisme

Eén van de hardst geraakte sectoren is de hotel & toerisme industrie. Dhr. Luna gaat dieper in op de consequenties voor deze sectoren. Zijn bijdrage is van belang voor Caraïbische (ei)landen als één van de economische pijlers.

De psychologische impact

Drs. Giovanni Eugenia: managing director bij Advance Business Consulting

Giovanni is een zeer ervaren en uiterst bekwaam psycholoog. Zeker in dit tijdsgewricht waarin angst en stress hun stempel op organisaties drukken is zijn inbreng zeer belangrijk. Luisteren naar Giovanni doet je beseffen dat er meer is!

Inschrijfgeld leden BvAA / BPM

45USD of equivalent

Inschrijfgeld niet-leden BvAA / BPM

50 USD of equivalent