Uw dedicated Arbo Adviseurs

Toewijding, passie en integriteit. Dat zijn onze kernwaarden!

Drs. Arthur Nivillac

Arbo specialist Bedrijfsmaatschappelijk werker Mediator

Optima heeft drie zuilen: de Arbodienst, de ArboAcademie voor arbogerelateerde opleidingen en BRA voor arbogerelateerde juridische consultance en voorlichting

Optima BV beschikt over alle expertise om de functie van adviseur, uitvoerder en auditor van het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid van het bedrijf uit te voeren. Wij focussen op de integratie met andere zorgsystemen, zoals kwaliteit, veiligheid en milieu, met als doel een integraal zorgsysteem te bereiken.

Meer informatie: www.optimacaribbean.com

Oscar Ebbeling

Veiligheidskundige / Veiligheidsinstructeur

Bon Safety is gespecialiseerd in veiligheidstrainingen. Door de jarenlange kennis en inzet is de kwaliteit merkbaar. Door gezamenlijk werknemers, maar ook werkgevers te trainen, informeren en begeleiden, worden de juiste processen zichtbaar.

Speciaal voor bedrijven op curaçao hebben wij een gespecialiseerde veiligheidskundige die werkgevers adviseert en daar waar nodig actie onderneemt.

Trainen, certificeren, adviseren en keuren zijn enkele speerpunten die aangeboden worden. Meer informatie: www.bonsafety.com

Simon Kloppenburg

Milieuadvies

bpo caribbean (bpo) is a regional consultancy and training agency specialized in designing and implementing Management Systems, conducting and reporting research in the field of quality, safety, health and environment. bpo is located in Aruba and Curaçao and works closely with specialized parties and laboratories in the Netherlands and the region.

To measure is to know!

bpo caribbean (bpo) is een regionaal advies en opleidingsbureau gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van Management Systemen, het uitvoeren en rapporteren van onderzoeken op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. bpo is gevestigd in Aruba en Curaçao en werkt nauw samen met gespecialiseerde partijen en laboratoria in Nederland en uit de regio.

bpo curacao richt zich al een aantal jaren op met name asbest gerelateerde inspecties en adviezen en op het adviseren en trainen van bedrijven op het gebied van de Caribbean Safety Standard zie ook www.caribbean-safety-standard.com/en

Ter onderbouwing van haar advies en data gedreven besluitvorming specialiseert bpo curacao zich meer en meer op Meten, Analyse, Advies en Rapportage op het gebied van asbest onderzoek, luchtkwaliteit, geluid, milieu, bodem onderzoek en gevaarlijke stoffen

Safer, Leaner, and Greener will always be the focus.

Huub Medina

Veiligheidskundige Lead Auditor ISO 45001 PFSO

Medina Consultancy neemt de Health and Safety, oftewel de veiligheid en gezondheid van uw werknemers uiterst serieus. Het uitgangspunt is altijd dat een werknemer even gezond naar huis gaat als dat hij/zij gekomen is.

Om dat te bereiken hanteert Medina Consultancy het principe met de RI&E, de Risico Inventarisatie en -Evaluatie als uitgangspunt. Door de gevaren en risico's op een zorgvuldige en gestructureerde wijze in kaart te brengen, werken uw mensen veiliger en met meer plezier. De uitkomst is een verhoogde productiviteit.

In het proces dat de werkomstandigheden veiliger en efficiënter doet worden, maak ik gebruik van de ISO 45001 principes. Daarmee is arbeidsveiligheid op een efficiënte wijze in eventueel reeds aanwezige managentsystemen als ISO 14001 of ISO 9001 te complementeren.

Medina Consultancy is gespecialiseerd in havens en aanverwante bedrijven zoals werven, overslagbedrijven, agentschappen, sleepdienst maar ook watersportbedrijven en rederijen.

Drs. Giovanni Eugenia

Arbeid- & Organisatiepsycholoog

Giovanni heeft aan de Universiteit Leiden gestudeerd als Arbeids- en Gezondheidspsycholoog en heeft in zijn jaren als gedragswetenschapper ruime ervaring opgelopen zowel in de private alsook in de publieke sector. Zijn primaire focus is om bedrijven te ondersteunen om zo optimaal en gezond mogelijk te kunnen benutten van hun “Human Capital”. Immers, medewerkers bepalen mede voor een groot deel het succes van uw organisatie.

Medewerkers met stress of burn-out? Behoefte aan een training in conflicthantering of teambuilding? Met zijn kennis en ervaring op het gebied van Human Capital Development, staat Giovanni klaar om u te voorzien van de juiste adviezen en trainingen zodat u met een gerust hart kan focussen op wat voor u belangrijk is binnen uw business.

 Luisteren naar Giovanni doet je beseffen dat er meer is.

Stephen Huisman

QHSE Management Systems

Provides consultancy services in Maintenance, Quality and Safety Management. Implementation of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 standards. ManWinWin Software regional partner.

Management Systems Implementation

With over 20 years of experience in Maintenance, Quality Assurance and Safety Management, HMSC can be your partner for the implementation of management systems like ISO 9001:2015 and others.

HMSC can assist with the planning, implementation of policies and preparation for certification audits, and also provide support in monitoring & measurement of continuous improvement.

Implementation of a management system can be beneficial for you and your clients. Do you plan to get an ISO certification or just want to implement the standards in order to improve your business’ performance? Contact us!

Our goal is to share the know-how we have acquired and developed over several years in maintenance management.