Wij hebben als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van werkgevers en werknemers binnen de Caribbean, alsmede het bijdragen aan het veilig en sociaal welzijn werkomstandigheden. Een kleine maar heel actieve vereniging. Wij bieden voorlichting, onderzoeken, trainingen en veel informatie.

Wij beschikken over meerdere deskundigen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu en kunt aanspraak maken op onze medische achterban, en kunnen u op deze manier voorzien van recente arbo ontwikkelingen. Kortom een hoop voordeel.

Wat zijn úw voordelen?

Als lid van de vereniging kunt u enkele voordelen behalen om winst te krijgen in úw onderneming. U kunt dus denken aan:

  • Actuele informatie arbeidsomstandigheden
  • Kortingen op Opleidingen, Adviezen, Keuringen
  • Gebruik van Arbo deskundigen
  • Vraagbaak bij arbo situaties
  • Gratis toolboxen
  • Deelname aan congressen


De activiteiten van belangenorganisaties kunnen zeer uiteenlopen. Sommige belangenorganisaties kunnen beschikken over een uitgebreid aantal mogelijkheden, zoals een fors budget uit meestal contributie en eventueel vergoeding voor diensten. Hun activiteiten zijn vaak drieledig:

  • Het informeren van leden en anderen over het bereiken van doelen en oplossen van problemen, benevens het aan de orde stellen van problemen (plaatsen op de politieke agenda)
  • Het invloed uitoefenen op beslissende partijen in het betreffende werkveld (bij vakbonden zowel werkgevers als politici en overheid), ook wel omschreven als lobbyen
  • Directe belangenbehartiging voor leden, vaak op juridisch terrein