Op 24 oktober 2019 is de Beroepsvereniging Arbo Adviseurs Caribbean is opgericht.

Een van de doelstellingen van de BvAA Caribbean is het ondersteunen in de professionele ontwikkeling van arbo-adviseurs, arbo-professionals, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers, op het gebied van kwaliteit, kennis van het vakgebied en status.