Geassocieerd Partner BvAA

Bij diverse organisaties leeft de behoefte dat men zich wil associëren met de BvAA . Zij willen dit doen door het tonen van een BvAA-logo. Het geeft de samenleving een beeld dat de organisatie zich er bewust van is dat de arboomstandigheden belangrijk zijn voor deze organisatie en dat hun organisatie werkt met BvAA (gecertificeerde) Arbo bedrijven. 

Geassocieerd Partner BvAA is een mogelijkheid voor organisaties om zich aan te sluiten bij BvAA Caribbean . Geassocieerde Partners zijn rechtspersonen, die naar oordeel van het bestuur, voldoende binding met de Arbo omstandigheden in het uitoefenen van haar vak om hier een positieve bijdrage aan te willen leveren.

Het bestuur controleert aanvragen op deze criteria en de bewaakt (daarmee) de balans tussen leden en geassocieerde partners. Het bestuur behoudt zich het recht voor organisaties een geassocieerd partnerschap te weigeren.

Rechten en plichten van geassocieerd partners

  • Het recht om het logo “Geassocieerd Partner BvAA” te mogen gebruiken op uitingen van de organisatie die zich hiervoor lenen;
  • Het recht om tegen ledentarief congres en bijeenkomsten of andere ledenvoordelen van de BvAA te mogen nuttigen (met een maximum van 5 personen);
  • De organisatie verplicht zich met BvAA-gecertificeerde Arbo bedrijven te werken;
  • Korting op het tarief Geassocieerd Partner BvAA voor bureaus met een door BvAA geaccrediteerde opleiding.

Tarieven in 2019 (excl. 21% btw)

€ 130,=  Voor opleidingsbureaus, die een BvAA accreditatie hebben ontvangen voor 1 of meer opleidingen
€ 650,=  Voor overige organisaties

Om een geassocieerd partnerschap aan te vragen kunt u een mail sturen naar het secretariaat.