Arbobeleid

Dit draag jij er als preventiemedewerker aan bij:

Als preventiemedewerker heb je de taak om bij te dragen aan een goed arbobeleid binnen de organisatie waar je werkt.

Dit beleid heeft tot doel te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Veel organisaties hechten hier uit zichzelf belang aan, omdat zij willen dat hun werknemers optimaal kunnen presteren. Maar er bestaan er op dit gebied uiteraard ook wettelijke verplichtingen.

Werk mee aan belangrijke doelen

De Arbowet verplicht iedere werkgever een zo goed mogelijk arbobeleid te voeren en zich hierbij te laten ondersteunen door minstens één preventiemedewerker. Jij draagt met je preventiewerkzaamheden bij aan diverse doelen van zo’n arbobeleid:

 • zorgen dat jij en je collega’s veilig en gezond kunnen werken;
 • ziekte en gezondheidsschade door het werk voorkomen;
 • zorgen dat werknemers met plezier aan het werk blijven.

Goed beleid voorkomt kosten

De werkgever is niet alleen verantwoordelijk voor een goed arbobeleid. Hij is ook aansprakelijk als het beleid onvoldoende is en werknemers daardoor schade lijden. Een werknemer kan in zo’n geval zijn werkgever een schadevergoeding eisen. Dit financiële risico komt nog bovenop de boetes die de Inspectie SZW kan opleggen en de verantwoordelijkheid van de werkgever voor loondoorbetaling en vervanging bij ziekte. Om financiële problemen te helpen voorkomen, moet je:

 • een goed arbobeleid opstellen;
 • dit beleid ook goed en volledig uitvoeren.

Preventiewerk

 • Arbobeleid
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfshulpverlener
 • Succesvol Samenwerken
 • Risico-Inventarisatie (RI&E)
 • Hulpmiddelen
 • Hulp bij vragen

Werkplek en middelen

 • Werkplek
 • Brand- en Noodvoorziening
 • (Binnen)klimaat
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 • Machines en Transport
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke straling
 • Biologische gevaren

Fysieke risico’s

 • Tillen, duwen en trekken
 • Staan en repterend
 • Beeldschermwerk

Emotionele risico’s

 • Werkdruk en Burn-out
 • Agressie en geweld
 • Pesten en discriminatie
 • Seksuele intimidatie