DE LAATSTE STAP OM BVAA LID TE WORDEN!

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie vastgesteld.
De contributie bedraagt NAFL 192,50.
Wordt u gedurende het jaar lid, dan betaalt u pro rata voor de resterende maanden van het betreffende verenigingsjaar.

Uw account wordt pas geactiveerd als de contributie is voldaan.