Vragen en opmerkingen

Wij krijgen af en toe vragen over arbozaken waar we als bestuur zelf geen antwoord op weten. Kunt u de vragensteller meer informatie geven?

U kunt uw vragen insturen via  info@bvaa-caribbran.com

Reageren

Het is mogelijk om direct op de vragen te reageren via de optie “Reactie toevoegen” onder elk artikel. Het antwoord wordt na beoordeling geplaatst.