WEBINAR 'ARBO (ONDER)BELICHT' OVER MEER BESCHERMING OP DE CARIBISCHE WERKVLOER.

Beroepsvereniging van Arbo Adviseurs Caribbean (BvAA-Caribbean) organiseert  de conferentie ‘Arbo (onder)Belicht’ op 5 November 2021 om meer aandacht te krijgen voor de bescherming van de mens op de werkvloer. Werkgevers, werknemers, overheidsinstanties, Arbo-professionals, academici en bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 

Volgens de beroepsorganisatie is hiervoor nog te weinig aandacht op de Nederlands-Caribische eilanden. Als eerste speelt de werkgever een belangrijke rol hierin maar vanwege de kosten op de korte termijn blijft deze vaak in gebreke. Waardoor de gemeenschap opdraait voor de kosten op de lange termijn.

Daarnaast is er een rol voor de vertegenwoordigers van de werknemers, zoals vakbonden. Het gaat immers niet alleen om centjes in de portemonnee maar primair om de gezondheid van werknemers.

Tot slot heeft de overheid, die de gemeenschap vertegenwoordigt, ook baat bij een betere bescherming van de mens op de werkvloer. Vanwege het algemeen belang en dan vooral de gezondheid en vergroten van de kwaliteit van leven. De overheid heeft een rol als toezichthouder en zorgt daarmee voor de ‘level playing field’. Ze schept de minimale randvoorwaarden (Arbowetgeving) waar iedereen in het veld zich aan moet houden. Vervolgens stellen de werkgevers op basis hiervan het Arbo-beleid vast.

De centrale vraag voor deze Webinar is of een integrale aanpak voor arbeidsomstandigheden, waarbij veiligheid, gezondheid en welzijn op een evenwichtige wijze worden meegenomen in het proces, gewenst is.

“Gezond in, gezond uit.”

Dit is een kreet die aangeeft dat een werknemer bij uitdiensttreding in dezelfde conditie qua gezondheid moet zijn als bij indiensttreding.

De Beroepsvereniging van Arbo Adviseurs Caribbean (BvAA-Caribbean) wil hieraan een bijdrage leveren door deze conferentie te organiseren. Daarbij wordt Arbo belicht vanuit diverse invalshoeken zoals die van de werkgever, de vakbonden, de Arbo-professionals, de overheid en uiteindelijk ook de experts van letselschade.

Maar er is meer dan deze conferentie. In de doelstellingen van  BvAA-Caribbean staan verder het gevraagd en ongevraagd adviseren van stakeholders en beïnvloeding van besluitvormingsprocessen met het doel om de veiligheid, de gezondheid en welzijn te bevorderen.

BvAA-Caribbean denkt dit te doen door het ondersteunen van de arbo-professionals en de kennis onderling te vergroten door uitwisseling, niet alleen lokaal maar ook internationaal. Daarnaast wil BvAA-Caribbean lokaal onderzoek doen in verschillende werkgebieden.

Voor meer informatie over de conferentie, de vereniging en haar doelstellingen, kunt u contact opnemen door een email te sturen naar info@bvaa-caribbean.com of onze website te bezoeken op www.bvaa-caribbean.com.

Aanmelden webinar

Heeft u al bijzondere vragen met betrekking tot dit webinar waarover u antwoorden wenst te ontvangen? Vul deze dan hier in en wij zullen deze meenemen.

Categories:

Comments are closed